Rékasi Attila: Fotóművészet és média című előadás
Kispont Galéria
1092 Budapest
Ráday utca 9.
2022. október 05., 18.00
http://facebook.com/kispont.galeria
Megnyitó:
Megnyitja:
©
Rékasi Attila - Komlósi Kornél: A Pridovinai remete portréja, Pridovinai tanyavilág, 2010, analóg színes fotó, 30x40 cm

Közhely, hogy modern világunkban állandósult a változás, ennek mértéke ráadásul exponenciálisan növekvőnek tűnik. Ez a jelenség a médiára még jellemzőbbnek mondható. Az előadás a szerző szemüvegén keresztüli bemutatása mellett kísérletet tesz annak a kérdésnek a vizsgálatára is, hogy ez a változás, volumen növekedés „fejlődést” is hoz-e magával, vagy épp ellenkezőleg?

A vizsgálat a művészet és a szociológia dialektikájában a tudományosságot érintve, inkább a szubjektum oldaláról közelítve próbál képet festeni a fotográfia médiában betöltött szerepének, jelentőségének változásáról, azok dinamikájáról.

Mindezen kérdésfeltevések alapja egy 2006-ban publikált szakdolgozat, illetve néhány sajtóban megjelent fénykép és a hozzájuk fűződő személyes élmények, gondolatok.