Fotográfia és irodalom konferencia
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
1065 Budapest
Nagymező utca 20.
2018. október 25.
2018. október 26.
Megnyitó:
Megnyitja:
©

Fotográfia és irodalom konferencia

Szervezők: Pál Gyöngyi, Pecsics Mária 

A konferencia a francia Phlit kutatócsoport kutatásaira, illetve a témában már megjelent magyar kutatásokra alapozva tűzi ki céljául a magyar fotóirodalmi művek összefogó teoretikus és történeti elemzését, a magyar fotóirodalmi irányzatok és sajátosságok feltérképezését. A két napos konferencia kitér majd nemzetközi példákra, Magyarországról külföldre emigrált fotográfusok (Lucien Hervé, Ergy Landau, Brassaï) műveire csakúgy, mint az íróportrék lapokban való megjelenésére, az utazási irodalomra, a városreprezentációjának szöveg/kép viszonyulásaira, a fotóekphraszisz elméleti paradigmáira, a költészet és a fotográfia kapcsolatára, a festészet, a film, a performansz transzmediális viszonyaira. A meghívott előadóink közül Nagy Zopán „Átfedések. Avagy: szimultánmédiumok, kép-írás-képek, rétegződések” című perfomansza a konferencia „költészet és fotográfia” szekciójához kötődik, míg a FOTÓképREGÉNY kiállításhoz kapcsolódóan beszélget majd Veiszer Alinda az Antoine és Désiré - Fényképregény az 1970-es évekből c. könyvről Bereményi Gézával és Vető Jánossal.

Első nap (2018.10.25.)

9:30–9:45 Regisztráció

9:45 Köszöntő

10:00–11:30 1. szekció – szekcióvezető : Pál Gyöngyi

Jean-Pierre Montier: Photoliterature: Trading Gazes (angol nyelvű előadás)
Laurence Le Guen:
Ergy Landau at “open books” (angol nyelvű előadás)
Gebauer Imola:
„Egyesek némák, mások beszélnek” - A szó és kép dialógusa Lucien Hervé munkásságában

11:30–11:40 Kávészünet

11:40–13:40 2. szekció – szekcióvezető:  Lénárt Tamás

Albertini Béla: Fotográfiák és előzményeik a szépirodalomban – válogatás a 19. századból
Csorba Csilla:
A képmutogatótól a fényképíróig (Arany János találkozásai a fényképezéssel)
Dede Franciska:
Két évtized íróportréi A Hétben és az Új Időkben
Fejér Zoltán:
Úr ír és fényképez

13:40–15:00 Ebédszünet

15:00 - 17:00 3. szekció – szekcióvezető: Kiss Noémi

Gáspár Balázs: „...tán csak fényképfelvételek az írásaim” – Kaffka Margit és a fotográfia
Krausz Katinka:
„Papíron a fény fonákja” – A fotográfia Szabó T. Anna verseiben
Lénárt Tamás:
A költő és a doboz. Szijj Ferenc: A tárgyak súlya
Nemes Z. Márió:
Kép/Vers/Test

17:00 - 17:30 Kávészünet

17:30 - 18:00 Nagy Zopán- Átfedések. Avagy: szimultán médiumok, kép-írás-képek, rétegződések … (performansz)

 

Második nap (2018.10.26.)

9:00 - 10:30    4. szekció – szekcióvezető: Visy Beatrix

Böhm Gábor: „… a kép milyen lesz és mit őriz meg az időnek.” A fotóekphraszisz mint poétikai önreflexió és a „prózafordulat”
Milián Orsolya:
A „pusztulás topográfiája”. A fotók és fotóekphrasziszok szerepe Farkas Péter Kreatúrájában
Bíró Eszter:
Komparativ analízis: a gyász-munka gesztusa. A Barthes-i “Love and Death” értelmezése Bartis Attila és Italo Calvino szövegein keresztül

10:30 - 10:45  Kávészünet

10:45 - 12:40  5. szekció – szekcióvezető: Csorba Csilla

Kovács Krisztina: A modern nagyváros vizuális reprezentációi, irodalom és fotóművészet kapcsolata a modernitásban
Kiss Noémi:
Utazás, irodalom, fotográfia
Telek Nay Ágnes:
Fotó-irodalom-Budapest, Fővárosunk identitása a kortárs szépirodalom és városfotográfia korrelációjában
Surányi Mihály:
PEREM - Városi tájkép, mint metafora József Attila verseiben és Kerekes Gábor képein

12:40 - 14:00 Ebédszünet

14:00 - 15:30 6. szekció – szekcióvezető: Milián Orsolya

Zsoldos Emese: „Vajon hogy halnak meg a lélekharangok?” – Závada Pál és Szüts Miklós közös könyvéről
Ádám Anikó:
A kép ideje - Proust és Brassaï
Visy Beatrix:
Színészportrék - kép, film, szöveg transzmediális viszonyai Mándy Iván: Zsámboky mozija című művében

15:30 - 16:00 Pál Gyöngyi: Előadás a FOTÓképREGÉNY kiállítás nemzetközi kontextusáról

16:00-16.20 Kávészünet

16:20 - 17:00 Beszélgetés Vető Jánossal és Bereményi Gézával a Bereményi Géza, Vető János: Antoine és Désiré - Fényképregény az 1970-es évekből c. könyvről. Beszélgetőpartner: Veiszer Alinda