A fény gyulai géniuszai konferencia
Erkel Ferenc Területi Múzeum
5700 Gyula
Kossuth utca 17.
2022. november 04.
http://museum.hu/muzeum/202/Erkel_Ferenc_Muzeum
Megnyitó:
Megnyitja:
©

A konferencián részt vevő előadók:

Cseresznyés János (történész EFM), Sáfár Gyula (levéltáros, igazgató MNL Békés Megyei Leváltára), Szappanos Gábor (történész EFM), Horváth-Nagy Adrienn (néprajzos-muzeológus EFM)


A tudományos kutatási program keretében négy olyan gyulai származású kiválóság életútjának és tevékenységének forrásait tárjuk fel, akik a fény adta lehetőségekre épülő tudomány, technika, valamint iparfejlesztés terén munkásságukkal, tudományos teljesítményükkel helyi, országos-, ill. világhírnévre tettek szert. Az általuk feltalált, létrehozott tudományos produktumokat alapvetően a fény, mint fizikai jelenség vizsgálata, hasznosítása, és az ehhez kapcsolódó alkalmazások sokszínűsége köti össze. A gyulai Erkel Ferenc Területi Múzeum muzeológus szakembergárdájának részvételével a kutatási program a következő személyiségek és a hozzájuk köthető tudományos-technikai újítások köztörténeti és technikatörténeti feldolgozását célozza:

  1. Reisner Emánuel (Gyulavári, 1846 – Gyula, 1918) – gyufagyár tulajdonos 
  2. Székely Aladár (Gyula, 1870 – Budapest, 1940) – fényképész
  3. Bródy Imre (Gyula, 1891 – Mühldorf, 1944) – a kripton töltetű izzó feltalálója
  4. Bay Zoltán (Gyulavári, 1900 – Washington, 1992) – fizikus, a fénysebességen alapuló méter definíció és a holdradar kísérlet megalkotója.