NÁDOR KATALIN: FELÜLET ÉS FORMA
Capa Központ
1065 Budapest
Nagymező utca 8.
2019. október 17. –
2019. december 8.
Megnyitó:
2019. október 16., 18:00
Megnyitja:
Aknai Katalin
©
Nádor Katalin

A kiállítás egy eddig a nagyközönség számára ismeretlen, ám rendkívüli életművet mutat be, amely Kepes György és Moholy-Nagy László munkásságának folytatásaként is értelmezhető és a hazai konstruktivista és avantgárd hagyományok megújításán dolgozó művészközösség, a Pécsi Műhely tevékenységébe is szervesen beágyazható. Nádor

Katalin (1938–2018) a pécsi Janus Pannonius Múzeum műtárgyfotósaként dolgozott. Munkája nemcsak a múzeumba kerülő néprajzi tárgyak, régészeti leletek dokumentálása, hanem a kortársak és az elődök műveinek megörökítése is volt. Az elsősorban dokumentumként használt fényképek készítése során érdeklődésének középpontjába a fény természetének, tér-és formateremtő erejének, valamint a különböző felületeknek és anyagoknak a tanulmányozása került.

Mindezekre a tapasztalatokra építkezve hozta létre saját, kísérletező és lírai művészi világát, amelyben a világ apró részletei figyelmének fókuszában nemcsak univerzálissá lesznek, hanem az elvonatkoztatás mértékének nyomán mássá is változnak. Műveiben átjárásokat,rejtőző párhuzamosságokat mutat meg a természetes és az absztrakt formák,illetve azok ritmusai között.

A tárlat egyrészt tematikai egységekben mutatja be az életmű fontos csoportjait, másrészt feltárja a művek egymáshoz való tartozásának rejtett összefüggésrendszerét is.undefined

Kurátorok: Csizek Gabriella, Kopeczky Róna / Együttműködő partner: acb Galéria

További információ